Ethiek bij projecten (3): Als de directeur er maar geen last van heeft

projectie-2016-05In een over serie over ethiek in projecten in het Projectmanagementblad Projectie lichten integriteitsdilemma’s in projecten toe aan de hand van de ethiek en real life cases en beschouwen deze vanuit de zes kernwaarden van IPMA Nederland: Transparantie, Integriteit, Betrouwbaarheid, Respect, Inlevingsvermogen en Verantwoordelijk.

Deze derde casus over ethisch handelen in en rond projecten betreft een zelfstandig bestuursorgaan van de overheid met duizenden medewerkers, waarvan de directeur alleen projecten wenst waarbij hij geen lastige vragen hoeft te beantwoorden.

Lees hier het Artikel in IPMA Projectie Magazine 2016-05 (pdf)

Lees eerdere artikelen over ethiek in projecten in Projectie 1-2015 , Projectie 3-2016 en Projectie 4-2016

Winnende offertes schrijven

Leer om een offerte zo op te stellen dat jouw aanbieding er uit springt. Tips en tricks. Voorkom bekende valkuilen.

Hans Snel

Hans Snel, Marketing Professional

Duur workshop

1 dag

Doelgroep

Zelfstandige professionals en kleine / startende ondernemingen die de gunningskansen van hun offertes willen vergroten.

Inhoud

 • De kracht van een goede offerte
 • Opbouw
 • Taalgebruik
 • Winnende punten

Neem contact op voor het boeken van deze workshop.

Agile werken met Scrum

 

Hoe kan ik als zelfstandige meedraaien in een Agile/Scrum omgeving bij opdrachtgevers? Agile betekent lenig of wendbaar. Scrum is de nieuwe manier van producten ontwikkelen en projecten runnen. Slim, lean en met een slagvaardig team. Wanneer werkt het en wanneer niet? Wat heb ik er aan? Hoe kan ik me kwalificeren?

Door

Paul Wijntjes

Paul Wijntjes, Agile Coach & Trainer

Duur workshop

1 dag

Doelgroep

Agile awareness training voor professionals in projecten, ict en productontwikkeling

Neem contact op voor het boeken van deze workshop.

Onderhandelen met resultaat

Boek nu op één van deze data in januari en februari

intervisieHaal ik het onderste uit de kan of vind ik de relatie met mijn klant belangrijker? In ieder geval ga ik voor het best mogelijke resultaat. Hoe pak ik dat aan? Creëren van win-win. Slimme onderhandelings-technieken leren. Do’s en don’ts in onderhandelingssituaties.

Door

Arjan van Bommel

Arjan van Bommel, Professional Skills Trainer

Duur workshop

1 dag

Doelgroep

Professionals die meer resultaat willen halen in onderhandelingssituaties

Inhoud

 • Verschillende onderhandelingsstijlen
 • Assertiviteit: eigen belang eerst?
 • Lastige situaties uit de weg gaan of niet?
 • Creëren van Win-Win situaties
 • Resultaat halen zonder de relatie op het spel te zetten.

Boek nu op deze workshop in januari en februari

Of neem contact op voor het boeken van deze workshop binnen je eigen organisatie (in-company).

Effectieve gespreksvoering

CoachingIk voer vaak belangrijke, soms lastige gesprekken voor mijn werk. Ik wil mijzelf verbeteren door meer uit zulke gesprekken te halen en er ook een beter gevoel aan over te houden.

Door

Arjan van Bommel

Arjan van Bommel, Professional Skills Trainer

Duur workshop

1 dag

Doelgroep

Professionals / adviseurs van wie het resultaat en klanttevredenheid sterk afhangt van de kwaliteit van de gesprekken.

Inhoud

 • Het belang van gesprekstechnieken in deze tijd.
 • Hoe doe ik het eigenlijk?
 • Verschillende vormen van gesprekken
 • Valkuilen en praktische tips
 • Veel oefenen en feedback geven en ontvangen

Neem contact op voor het boeken van deze workshop.

Ethiek bij projecten (2): Stinkend geld

Projectie cover 2016-04In een over serie over ethische dilemma’s in projecten in het Projectmanagementblad Projectie lichten we steeds een real life case uit en beschouwen deze vanuit de zes kernwaarden van IPMA Nederland: Transparantie, Integriteit, Betrouwbaarheid, Respect, Inlevingsvermogen en Verantwoordelijk.

In Projectie 4 van september 2016 gaat het om een ernstig vermoeden van ordinaire zelfverrijking via een bevriende detacheerder – zonder dat er een concreet feit bestaat anders dan de manifeste intuïtie van een direct betrokkene…
Lees hier het Artikel in IPMA Projectie Magazine 2016-04

Lees eerdere artikelen over ethiek in projecten in Projectie 1-2015 en Projectie 3-2016

Skills for Professionals – essentials

Jouw Professional Skills Programma start deze nazomer!

skillsNeem een grote ontwikkelstap voor jezelf en jouw onderneming.

Kom beter voor de dag en maak een goede start van het 4e kwartaal. Deze kennis en vaardigheden zijn must-have’s voor hedendaagse professionals. De essentie in 3 workshops van één dag. Volg het hele programma of selecteer één of twee workshops naar keuze.

Data:

ma 12, di 13, woe 14 september 2016

Plaats:

Conferentiecentrum Drakenburg in Baarn

Conferentiecentrum Drakenburg Baarn, Midden-Nederland (A1, A27)

(locatie onder voorbehoud)

Tijden:

9.00 inloop
9.30 start
netwerklunch 12.30 – 13.30
17.00 einde

(meer…)

Ethische dilemma’s in projecten (1)

projectie-ethische-dilemmasIn een over serie over ethische dilemma’s in projecten in het Projectmanagementblad Projectie lichten we steeds een real life case uit en beschouwen deze vanuit de zes kernwaarden van IPMA Nederland: Transparantie, Integriteit, Betrouwbaarheid, Respect, Inlevingsvermogen en Verantwoordelijk.
Lees hier over het roze-wolk overheidsproject: zo’n project dat per maand er vijf miljoen door heen jaagt, zonder dat serieus te vraagt gesteld wordt of het wel zinvol is …

Lees hier het Artikel in IPMA Projectie Magazine 2016-03

Minder managers, minder staf, minder regels: het kan!

Minimal ManagementWat een herkenning bij het lezen van Minimal Management en Bazen Bargoens!  In zijn boeken doet Paul Verburgt in verassend klare taal uit de doeken waarom te veel management de organisatie verlamt. Hij vertelt hoe hij zelf het roer radicaal heeft omgegooid en het management in zijn organisatie heeft gedecimeerd. Dat betekent dus 90% reductie! Voorts werden bijna alle interne regels afgeschaft en zijn ook stafafdelingen tot een minimum beperkt. Resultaat: lucht en licht in de organisatie! En bovendien flinke besparingen.

Beeld je eens in dat dit in jouw organisatie zou gebeuren. Wat doet dat met je? Voel je een denkbeeldig juk van je schouders vallen? Verschijnt er een grijns op je gezicht? Voel je nieuwe energie opkomen? Dan is jouw organisatie er vast ook zo een met te veel managers, regelmakers en controleurs.

Wat een rust moet zo’n ingreep geven voor de professionals die het echte werk doen. ‘De werkvloer’ zoals die managers het meestal noemen. Managers die er niet zijn oefenen geen controle uit en vaardigen ook geen nieuwe richtlijnen, regels en werkprocedures uit. De verlammende behoefte om mensen voortdurend van ‘leiding’ te voorzien leidt vaak tot schijnvertoningen en duikgedrag door medewerkers. De professional weet toch wel hoe zij haar werk het beste kan doen. Daarnaast doet zij allerlei zaken om de baas te ‘pleasen’, zoals rapportages en registraties, maar is dat wel allemaal nodig?

De verademing die uit het boek spreekt komt door de heerlijk eenvoudige vormgeving, indeling en taalgebruik van het boek. Maar toch vooral door de constatering dat het gewoon kan! Zonder ingewikkelde modellen, processchema’s, goeroes, heisessies en programmaplannen kun je de organisatie verlichten.

Minimal Management is geen managementboek, maar een onmanagementboek.

Meer op http://www.minimalmanagement.nl/

De nieuwe professional

successful-collaborationEr is een verschuiving in professionele organisaties gaande van het ‘rendementsdenken’ – waar processen via predict & control mechanismen de vooraf gestelde resultaten, al dan niet uitgedrukt in KPI’s, moeten opleveren – naar ‘ruimte geven aan professionals’ en dienend leiderschap. Dat laatste betekent dat steeds minder van bovenaf wordt voorgeschreven hoe we dingen moeten doen, maar dat het management  ons vooral moet faciliteren om ons werk goed te kunnen doen.

Deze ontwikkeling stelt hogere eisen aan de professional die zelfstandig doelen en werkwijzen bepaalt en meer in zelfsturende multi-disciplinaire teams samenwerkt om toegevoegde waarde te leveren. Skills op het gebied van persoonlijke effectiviteit en samenwerken worden daarom belangrijker, naast de inhoudelijke expertise.

Deze veranderingen in werkwijze leiden tot nieuwe functie- of roldefinities, tot nieuwe processen en procedures en uiteindelijk tot nieuwe normen en standaarden. Zo zien we dat projectmanagers omgevormd worden tot Scrum masters, die zelfsturende teams faciliteren en verpleegkundigen tot nurse practitioners, die medische taken van de arts over kan nemen.

Als houvast in deze veranderingen stellen we het professionele waardenkader centraal: Wat is verantwoord handelen? Hoe houd ik daarbij rekening met de belangen van alle stakeholders? Wat mag van ons worden verwacht?

Wat is dan eigenlijk ‘Professioneel’?

Een Professional verricht een beroep waarvoor specifieke vakkennis en vaardigheden vereist zijn. Om optimaal te functioneren moet hij of zij werken vanuit een juiste balans tussen hoofd, hart en handen. Dat is een houding waarbij het denken, gedrag, gevoel in harmonie  zijn.

Professionaliteit betekent:

 • Handelen gericht op effectiviteit (doelgericht, probleemoplossend)
 • Vakinhoudelijkheid: Expert kennis toepassen in professionele context
 • Beroepsethiek en integriteit
 • Inlevingsvermogen in de mensen voor wie je je werk verricht
 • Verantwoording willen afleggen over je eigen functioneren
 • Zelfkennis, zelfreflectie en zelfsturing
 • Continue ontwikkelen
Training for Purpose

Het Training for Purpose programma stimuleert ontwikkeling van de nieuwe professional in MKB organisaties en zelfstandigen. Het wordt aangeboden in samenwerking met ondernemersnetwerken.

Hoe helpt Van Bommel professionalisering?

De organisatie en haar professionals leren nieuw gedrag en nieuwe denk- en werkwijzen aan en het strategisch inzicht om deze effectief in te zetten in een gegeven situatie.

Door vertrouwd te raken met meerdere handelingsalternatieven ben je daarna als professional in staat om in nieuwe situaties effectief te functioneren en hoge toegevoegde waarde te bieden aan de organisatie, haar klanten en haar omgeving.

Authenticiteit en integriteit vormen daarbij de basis van het professioneel handelen. Daar besteden we dus veel aandacht aan.

Bij het aanleren van nieuw gedrag wordt tevens het zelflerend vermogen ontwikkeld: door zelfreflectie in staat zijn om kritisch het eigen functioneren te evalueren, daarvan te leren en in het vervolg op een nieuwe wijze te acteren.

Dit leerprincipe is van toepassing op de individuele professional, het team, het project, de afdeling en op de hele organisatie.

Opleiding en training worden op maat aangeboden en in-company verzorgd. Probleemgebieden, knelpunten en leerdoelen worden vooraf helder in kaart gebracht en het programma wordt daarop ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd.

Tevens verzorgt VBP het projectmanagement van leerprogramma’s, onderwijsontwikkeling, HRD en organisatieontwikkeling. Wij werken hiervoor samen met gespecialiseerde partners op het gebied van procesbegeleiding, opleiding & training, HRD en innovatie.

Graag gaan we met u in gesprek met wat dit betekent voor uw organisatie, uw werk of eigen persoon.