Professionaliseren van projectmanagement

Wat houdt het “professionaliseren van projectmanagement” eigenlijk in ?
Vanuit een programmatische aanpak werken we aan het volgende:

Model professionalisering VBPDoel

Helder benoemen van doelstellingen van het professionaliseringstraject. Dat kunnen zijn:

 • rendement van projecten
 • kwaliteitsniveau van projectuitkomsten
 • verbeteren van de proces prestatie-indicatoren
 • certificeringsniveau van projectmanagers en –medewerkers
 • éénduidigheid van begrippen en werkwijzen
 • verhoging klanttevredenheid

Persoon

Voor jou persoonlijk betekent dit bijvoorbeeld:

 • Vergroten van het zelfinzicht als (project)manager of opdrachtgever
 • Kennis van methoden, technieken en tools
 • Verbeteren vaardigheden in toepassing van deze methoden, technieken en tools
 • Verbeteren van communicatieve, interpersoonlijke en management vaardigheden
 • Vergroten van kennis op het gebied van strategie, financiën en juridische aspecten

Team/Project

Op het niveau van het team of het projecten werken we aan:

 • Heldere verwachtingen over het project
 • Gedefinieerde projectdoelstellingen en
 • Gedefinieerde aanpak en projectbesturing
 • Gedefinieerde projectstructuur
 • Verbeteren van de samenwerking & communicatie binnen het project
 • Verbeteren van de projectbesturing

Organisatie

Het brengt ook veranderingen voor de organisatie of organisatieonderdeel met zich mee:

 • Analyse van het huidige en gewenste professionaliteitsniveau
 • Definiëren van normen t.a.v. van projecten
 • Implementeren projectmanagementmethodiek
 • Inrichting programmabesturing
 • Implementatie projectportfoliomanagement/ multi-projectmanagementImplementatie HRM-beleid voor projectmanagers en –medewerkers

Tools

De juiste selectie en toepassing van tools en technieken die passen bij de gewenste verandering van gedrag:

 • Inrichting en implementatie van projectmanagementtools op project- en organisatieniveau (bijv. Planningspakket, Portfoliomanagement, ERP-module of Professional Services Automation)
 • Integratie van gekozen methodieken binnen bestaande of nieuwe systemen
 • Opzetten van de rapportage en communicatiestructuur
 • Opleiding en training in het gebruik van nieuwe tool en systemen