Professionaliseren van projectmanagement

Wat houdt het “professionaliseren van projectmanagement” eigenlijk in ?
Vanuit een programmatische aanpak werken we aan het volgende:

Model professionalisering VBPDoel

Helder benoemen van doelstellingen van het professionaliseringstraject. Dat kunnen zijn:

  • rendement van projecten
  • kwaliteitsniveau van projectuitkomsten
  • verbeteren van de proces prestatie-indicatoren
  • certificeringsniveau van projectmanagers en –medewerkers
  • éénduidigheid van begrippen en werkwijzen
  • verhoging klanttevredenheid

Persoon

Voor jou persoonlijk betekent dit bijvoorbeeld:

  • Vergroten van het zelfinzicht als (project)manager of opdrachtgever
  • Kennis van methoden, technieken en tools
  • Verbeteren vaardigheden in toepassing van deze methoden, technieken en tools
  • Verbeteren van communicatieve, interpersoonlijke en management vaardigheden
  • Vergroten van kennis op het gebied van strategie, financiën en juridische aspecten

Team/Project

Op het niveau van het team of het projecten werken we aan:

  • Heldere verwachtingen over het project
  • Gedefinieerde projectdoelstellingen en
  • Gedefinieerde aanpak en projectbesturing
  • Gedefinieerde projectstructuur
  • Verbeteren van de samenwerking & communicatie binnen het project
  • Verbeteren van de projectbesturing

Organisatie

Het brengt ook veranderingen voor de organisatie of organisatieonderdeel met zich mee:

  • Analyse van het huidige en gewenste professionaliteitsniveau
  • Definiëren van normen t.a.v. van projecten
  • Implementeren projectmanagementmethodiek
  • Inrichting programmabesturing
  • Implementatie projectportfoliomanagement/ multi-projectmanagementImplementatie HRM-beleid voor projectmanagers en –medewerkers

Tools

De juiste selectie en toepassing van tools en technieken die passen bij de gewenste verandering van gedrag:

  • Inrichting en implementatie van projectmanagementtools op project- en organisatieniveau (bijv. Planningspakket, Portfoliomanagement, ERP-module of Professional Services Automation)
  • Integratie van gekozen methodieken binnen bestaande of nieuwe systemen
  • Opzetten van de rapportage en communicatiestructuur
  • Opleiding en training in het gebruik van nieuwe tool en systemen