Vertrouwenspersoon

“Iedere werknemer heeft recht op een sociaal veilige werkomgeving”

Arjan van Bommel – extern en onafhankelijk LVV gecertificeerd registervertrouwenspersoon.

Jouw mensen kunnen te maken krijgen met Jouw organisatie kan te maken krijgen met
 • Pesten
 • Geweld
 • Seksuele intimidatie
 • Agressie
 • Discriminatie
 • Intimidatie
 • Belangenverstrengeling
 • Fraude
 • Diefstal
 • Overtreden van regels/ gedragscode
 • Machtsmisbruik
 • Niet integer gedrag

Als vertrouwenspersoon werk ik samen met jouw organisatie aan een veilige en integere werkomgeving voor iedereen.

Dit doe ik door een positieve bijdrage leveren aan het terugdringen van ongewenst gedrag binnen de organisatie. Door medewerkers die slachtoffer zijn geworden van ongewenst gedrag op te vangen en te begeleiden, door jouw organisatie te informeren en te inspireren en door bestuur en management te adviseren over (het voorkomen van) ongewenst gedrag. 

Gesprekspartner

Ik ben voor melders van integriteitsschendingen een veilige, anonieme en vertrouwelijke gesprekspartner om misstanden aan te kaarten, gesteund door de Arbowet en de Wet Bescherming Klokkenluiders. Ik bied vertrouwelijk ondersteuning, opvang en begeleiding van de melder.

Bespreekbaar maken

De vertrouwenspersoon heeft ook als taak voorlichting te geven over gewenst en ongewenst gedrag. Dat doe ik door deze lastige onderwerpen intern bespreekbaar middels interactieve workshopsinspiratiesessies en dialogen.

Signaleren en adviseren

Als vertrouwenspersoon signaleer ik trends in de organisatie en adviseer ik het management over ongewenste omgangsvormen, integriteit en de gewenste cultuurverandering. Dit met als doel de sociale veiligheid binnen de organisatie te bevorderen.

Daarbij rapporteer ik nooit over de personen of inhoud van de gesprekken die zijn gevoerd. 

Als extern, onafhankelijk en gekwalificeerd vertrouwenspersoon kan ik echt verschil maken.

Ik werk samen met andere onafhankelijke vertrouwenspersonen waardoor ik beschikbaarheid kan garanderen bij ziekte en vakantie.

Leer meer over de rol van vertrouwenspersoon in deze video van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).

Neem contact op voor een intakegesprek.