Sociale veiligheid

Op veel plekken voelen medewerkers zich onveilig in hun eigen werkomgeving door dat zij zich niet gezien of gehoord voelen, geïntimideerd voelen, te maken krijgen met ongewenste intimiteiten, of zij worden belaagd of gepest. Er wordt wel gesproken over ‘haantjesgedrag’ of over een ‘angstcultuur’.

Daardoor functioneren zij niet optimaal, presteren zij minder, melden zich ziek of verlaten zij vroegtijdig de organisatie. Dit is een groot verlies voor de organisatie. Er valt dan ook veel winst te behalen door te werken aan cultuurverandering, met als resultaat: meer werkplezier.

Van Bommel professionalisering helpt bij het bespreekbaar maken van gewenste en ongewenste omgangsvormen en moeilijkheden daarin, zodat er een veiligere en prettiger werkomgeving kan ontstaan. 

We geven voorlichting en bieden interactieve workshopsinspiratiesessies en dialogen.

PSA

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun medewerkers te beschermen tegen zogenaamde ‘psychosociale arbeidsbelasting’, afgekort PSA. PSA houdt in:

 • discriminatie
 • intimidatie
 • seksuele intimidatie
 • agressie en geweld
 • pesten op het werk
 • en werkdruk met stress als gevolg.

Wat kun je doen om de sociale veiligheid te vergroten en PSA te voorkomen?

 • een vertrouwenspersoon benoemen
 • uw werknemers voorlichten over PSA
 • verdiepende onderzoeken naar werkdruk laten uitvoeren
 • een gedragscode en een klachtenprocedure opstellen
 • aanpakken van de werkdruk

Creëren van een sociaal veilige werkomgeving

Van Bommel professionalisering helpt bij het maken van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak om PSA en werkstress te voorkomen en een prettige werkomgeving voor iedereen te bevorderen.

In de dienstverlening rondom Sociale veiligheid en het creëren van een prettige werkomgeving werkt Van Bommel professionalisering samen met Lesiro, specialist op het gebied van sociaal veilige werkomgeving en positief werkklimaat.