Project Management Development

Projecten en programma’s vormen een ideale manier om veranderingen en aanpassingen in de eigen organisatie en bij klantorganisaties te realiseren. Onvoldoende structuur of een onprofessionele, niet transparante (ad-hoc) werkwijze maken dat de uitkomsten onvoorspelbaar zijn. Dat leidt tot onvoldoende tevredenheid van betrokken stakeholders.

Project Management Development is het organisatieproces dat zorg draagt voor continuïteit, kwaliteit en ontwikkeling van het project, programma en portfoliomanagement van organisaties.

Wij werken graag met jouw organisatie samen om een Project Management Development programma te ontwikkelen waarmee het projectmanagement van de hele organisatie, organisatieonderdeel of afdeling kan worden verbeterd. De basis van deze dienst is een programmatische aanpak waarin vooraf doelen worden gesteld. Daarbinnen worden allerlei advies, opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten georganiseerd waarmee deze doelen bereikt zullen worden. Het programma kan bestaan uit het ontwikkelen van projectleiderschap of het opleiden van opdrachtgevers.

Ook bieden wij certificeringstrainingen aan voor projectmanagers:

  • PRINCE2 : deze trainingen zijn geschikt voor projectmanagers en -medewerkers die zich willen kwalificeren om in PRINCE2 omgevingen te werken op Foundation of Practitioner niveau.
  • SCRUM training:  gericht op het coachen en faciliteren van ontwikkelteams om toegevoegde waarde te leveren in projecten. Deze trainingen vormen een diepgaande introductie in deze eigentijdse aanpak die zeer geschikt is voor softwareprojecten en productontwikkeling. De trainingen zijn gericht op de specifieke rollen: Scrum Master, Product Owner, Developer en Management.

Naast de projectmanagement certificeringstrainingen bieden wij ook trainingen op het gebied van projectleiderschap. Denk hierbij aan stakeholdermanagement, Agile projectmanagement, financieel management, projectmanagement in de zorg of het onderwijs en een training op het gebied van verandermanagement.

Heeft jouw organisatie behoefte aan professionalisering van het opdrachtgeverschap van projecten? Hiervoor hebben wij verschillende trainingen ontwikkeld. Leer regie te voeren over projecten of ontdek wat PRINCE2 kan betekenen voor opdrachtgevers en stuurgroepleden.

Professionaliseren van projectmanagement, wat houdt dat eigenlijk in?

Ons volledige portfolio aan projectmanagement opleidingen is opgenomen in het

Project Competence ProgrammePCP-bubbles

 

Meer weten? Neem vooral contact op