Professionele Integriteit

Professionals hebben dagelijks om te gaan met morele dilemma’s.  De manier waarop men omgaat met deze dilemma’s is gebaseerd op normen, waarden en gewoontes waaraan de houding en het gedrag getoetst worden. Het betrouwbaar en zorgvuldig uitvoeren van een functie en het daarbij in acht nemen van regels en verantwoordelijkheden wordt integer handelen genoemd. Door middel van een workshop kan ik je helpen inzichten te krijgen in jouw handelen.

Integriteit speelt een belangrijke rol in een situatie waarbij er een morele afweging gemaakt moet worden. In zo’n situatie is het mogelijk dat je moet kiezen tussen twee ‘foute’ mogelijkheden. Welke kies je en hoe maak je deze beslissing?

Van Bommel professionalisering biedt een dynamische workshopserie Professionele Integriteitethiek voor professionals – waarin het omgaan met professionele dilemma’s centraal staat. Onderwerpen als loyaliteit, persoonlijke waarden en principes zullen de revue passeren.

Wij faciliteren het Moreel Beraad, een dialogische vorm waarin we ethische en morele vraagstukken samen onderzoeken.