Intervisie

CoachingHet onderdeel intervisie wordt door onze deelnemers als meest waardevol ervaren. Tijdens de trainingen of workshops komt er veel informatie op je af. Dan is het fijn om de opgedane kennis te bespreken met collega’s. Wat heb je geleerd, waar liep je tegenaan, hoe ervaren jouw collega’s dit en hoe wil je dit toepassen in jouw werk? Tijdens feedbackgesprekken met jouw collega’s en onze trainer ontvang je bruikbare feedback waarmee je kunt groeien en ontwikkelen als professional. Tijdens deze intervisiegesprekken staat vertrouwelijkheid en openheid voorop. Wij werken met de intercollegiale consultatie methode. Dit houdt in dat er een praktijkvoorbeeld voorgelegd wordt aan een groep van maximaal vijf collega’s, waarna zij feedback geven op de werkwijze en alternatieve handelingswijzen aanreiken. Hierdoor leer je van elkaars ervaringen en inzichten en werk je als groep zelfstandig aan het oplossen van het praktijkprobleem.