Hoger onderwijs en accreditatie

Investeren in jezelf en investeren in de toekomst, dat is waar Van Bommel professionalisering voor staat. Daarom dragen wij ook bij aan de kwaliteitsontwikkeling en innovatie van het hoger onderwijs.

Onze onderwijskundige en opleidingskundige adviesdiensten bestaan uit curriculumontwikkeling, het opstellen van opleidingsplannen, het uitvoeren van audits en zelfevaluaties, het professionaliseren van opleidingscommissies, examencommissies en toetscommissies. Het organiseren van worskhops voor docenten en onderwijsmanagers ten behoeve van opleidingsvisitaties en accreditaties.

Wij bieden een basistraining aan examencommissieleden om bij te blijven bij de laatste vereisten vanuit NVAO en nieuwe inzichten rondom toetsing en beoordeling.

Ook zijn wij inzetbaar in het organiseren en begeleiden van onderwijsprojecten, scripties, toetsen en beoordelingen in het hoger onderwijs.

Van Bommel professionalisering is erkend door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs en voldoet daarmee aan de Kwaliteitscode voor Docenten.CRKBO_Docent