Dialoog

Samen het goede gesprek voeren

Goede gesprekken voeren over lastige onderwerpen vinden we vaak heel moeilijk. We schieten al snel in meningen, (voor)oordelen en discussies, of we vermijden het maar liever helemaal. Belangrijke gesprekken vragen dan ook om een professionele gespreksleider.

Bij een dialoog gaat het niet om gelijk krijgen of het winnen van een discussie, maar om elkaar beter te begrijpen, van elkaar te leren en nieuwe inzichten op te doen. Een dialoog draagt bij aan gelijkwaardigheid en wederzijds respect. 

Dat kan als er een veilige sfeer is, waar alle aanwezigen zich gehoord voelen en er ruimte is om verschillende opvattingen en inzichten met elkaar te delen. Als dit goed gaat ontstaat er een collectief leerproces waaruit we nieuwe inzichten opdoen.

Wij begeleiden zowel maatschappelijke dialogen als dialogen binnen organisaties, vanuit een waarderende, onderzoekende houding.

Thema’s voor dialogen

  • Gewenst en ongewenst gedrag binnen de organisatie
  • Integriteit
  • Morele dilemma’s (zie Moreel Beraad)
  • Cultuurverandering
  • Omgangsvormen
  • Sociale veiligheid
  • Seksueel grensoverschrijdende gedrag
  • Verschillende belangen
  • Missie, visie en doelstellingen

Dialoogbegeleider

Arjan van Bommel is zowel opgeleid en ervaren in de Socratische Gespreksvoering als in de Waarderende dialoog, gebaseerd op de positieve psychologie en Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken)

Zelf dialogen leren begeleiden

Wil je ontdekken of dialogen begeleiden iets voor je is of wil je je bekwamen in het leiden van gesprekken? Voel je dan welkom bij één van onze trainingen in het begeleiden van dialogen die we in samenwerking met Facilitation Academy verzorgen.