Coaching

Bij coaching krijg je individuele begeleiding, gericht op persoonlijke ontwikkeling en het beheersen van de kritische succesfactoren in jouw werk.

Voorafgaand aan het coachingstraject maak je een persoonlijk ontwikkelplan waarin wij samen jouw doelen concreet maken. In jouw persoonlijk ontwikkelplan staan de punten beschreven waarin jij wilt ontwikkelen en groeien.  Aan de hand van jouw persoonlijke ontwikkelpunten staan wij jou bij in situaties die als zeer uitdagend of lastig worden ervaren. Tijdens onze coaching sessies bespreken wij de handelingsalternatieven die je in de praktijk kunt uitproberen. Door te experimenteren met nieuwe mogelijkheden leer je effectiever te handelen en sta je zelfverzekerd in je schoenen.

Onze coaches hebben een gedragswetenschappelijke opleiding genoten zoals psychologie, pedagogiek, onderwijskunde of human resource management. Daarnaast hebben zij vele jaren ervaring in het werkveld, zodat jij gegarandeerd bent van goede ondersteuning in het bereiken van jouw persoonlijke doelen.