Borging en advies

De hoeveelheid projecten binnen een organisatie brengt de noodzaak met zich mee om overzicht houden binnen het projectportfolio. Hierdoor kunnen projecten en programma’s kwalitatief beter gemanaged worden. Wij helpen bij de ontwikkeling van een projectaanpak op maat op basis van PRINCE2, IPMA, Agile of PMI. Door de inzichten uit deze universele managementmethodes te combineren met de ervaringen uit de eigen organisatie krijg je binnen de organisatie een groter draagvlak voor de methode. Dit leidt tot een goede aansluiting op bestaande bedrijfsprocessen en systemen en gemakkelijke implementatie ten opzichte van een standaardmethode.

Het borgen van kwaliteit doen wij door projectaudits in te zetten. Hierdoor krijg je als management zicht op de kwaliteit van de projectuitvoering en de risico’s in de projectaanpak. Het is dankzij deze audits mogelijk om de performance van verschillende projecten te vergelijken. Dit heeft als voordeel dat verbeterpunten zichtbaar worden. Wij verzorgen coachingssessies voor het projectteam. Dit doen wij op basis van aanpak, samenwerking, communicatie, voortgang en resultaat. Door goede coaching kunnen de projectdoelstellingen en effecten behaald worden.

We leveren advies en ondersteuning bij het inrichten van projecten of het weer op de rails krijgen van “ontspoorde” projecten. Training ‘on the job’ zetten we in bij het toepassen van processen, templates en tools voor projectmatig werken.