Archief berichten: Updates

De laatste activiteiten van Van Bommel professionalisering

Skills for Professionals – essentials

Jouw Professional Skills Programma start deze nazomer!

skillsNeem een grote ontwikkelstap voor jezelf en jouw onderneming.

Kom beter voor de dag en maak een goede start van het 4e kwartaal. Deze kennis en vaardigheden zijn must-have’s voor hedendaagse professionals. De essentie in 3 workshops van één dag. Volg het hele programma of selecteer één of twee workshops naar keuze.

Data:

ma 12, di 13, woe 14 september 2016

Plaats:

Conferentiecentrum Drakenburg in Baarn

Conferentiecentrum Drakenburg Baarn, Midden-Nederland (A1, A27)

(locatie onder voorbehoud)

Tijden:

9.00 inloop
9.30 start
netwerklunch 12.30 – 13.30
17.00 einde

(meer…)

Ethische dilemma’s in projecten (1)

projectie-ethische-dilemmasIn een over serie over ethische dilemma’s in projecten in het Projectmanagementblad Projectie lichten we steeds een real life case uit en beschouwen deze vanuit de zes kernwaarden van IPMA Nederland: Transparantie, Integriteit, Betrouwbaarheid, Respect, Inlevingsvermogen en Verantwoordelijk.
Lees hier over het roze-wolk overheidsproject: zo’n project dat per maand er vijf miljoen door heen jaagt, zonder dat serieus te vraagt gesteld wordt of het wel zinvol is …

Lees hier het Artikel in IPMA Projectie Magazine 2016-03

De nieuwe professional

successful-collaborationEr is een verschuiving in professionele organisaties gaande van het ‘rendementsdenken’ – waar processen via predict & control mechanismen de vooraf gestelde resultaten, al dan niet uitgedrukt in KPI’s, moeten opleveren – naar ‘ruimte geven aan professionals’ en dienend leiderschap. Dat laatste betekent dat steeds minder van bovenaf wordt voorgeschreven hoe we dingen moeten doen, maar dat het management  ons vooral moet faciliteren om ons werk goed te kunnen doen.

Deze ontwikkeling stelt hogere eisen aan de professional die zelfstandig doelen en werkwijzen bepaalt en meer in zelfsturende multi-disciplinaire teams samenwerkt om toegevoegde waarde te leveren. Skills op het gebied van persoonlijke effectiviteit en samenwerken worden daarom belangrijker, naast de inhoudelijke expertise.

Deze veranderingen in werkwijze leiden tot nieuwe functie- of roldefinities, tot nieuwe processen en procedures en uiteindelijk tot nieuwe normen en standaarden. Zo zien we dat projectmanagers omgevormd worden tot Scrum masters, die zelfsturende teams faciliteren en verpleegkundigen tot nurse practitioners, die medische taken van de arts over kan nemen.

Als houvast in deze veranderingen stellen we het professionele waardenkader centraal: Wat is verantwoord handelen? Hoe houd ik daarbij rekening met de belangen van alle stakeholders? Wat mag van ons worden verwacht?

Wat is dan eigenlijk ‘Professioneel’?

Een Professional verricht een beroep waarvoor specifieke vakkennis en vaardigheden vereist zijn. Om optimaal te functioneren moet hij of zij werken vanuit een juiste balans tussen hoofd, hart en handen. Dat is een houding waarbij het denken, gedrag, gevoel in harmonie  zijn.

Professionaliteit betekent:

  • Handelen gericht op effectiviteit (doelgericht, probleemoplossend)
  • Vakinhoudelijkheid: Expert kennis toepassen in professionele context
  • Beroepsethiek en integriteit
  • Inlevingsvermogen in de mensen voor wie je je werk verricht
  • Verantwoording willen afleggen over je eigen functioneren
  • Zelfkennis, zelfreflectie en zelfsturing
  • Continue ontwikkelen
Training for Purpose

Het Training for Purpose programma stimuleert ontwikkeling van de nieuwe professional in MKB organisaties en zelfstandigen. Het wordt aangeboden in samenwerking met ondernemersnetwerken.

Hoe helpt Van Bommel professionalisering?

De organisatie en haar professionals leren nieuw gedrag en nieuwe denk- en werkwijzen aan en het strategisch inzicht om deze effectief in te zetten in een gegeven situatie.

Door vertrouwd te raken met meerdere handelingsalternatieven ben je daarna als professional in staat om in nieuwe situaties effectief te functioneren en hoge toegevoegde waarde te bieden aan de organisatie, haar klanten en haar omgeving.

Authenticiteit en integriteit vormen daarbij de basis van het professioneel handelen. Daar besteden we dus veel aandacht aan.

Bij het aanleren van nieuw gedrag wordt tevens het zelflerend vermogen ontwikkeld: door zelfreflectie in staat zijn om kritisch het eigen functioneren te evalueren, daarvan te leren en in het vervolg op een nieuwe wijze te acteren.

Dit leerprincipe is van toepassing op de individuele professional, het team, het project, de afdeling en op de hele organisatie.

Opleiding en training worden op maat aangeboden en in-company verzorgd. Probleemgebieden, knelpunten en leerdoelen worden vooraf helder in kaart gebracht en het programma wordt daarop ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd.

Tevens verzorgt VBP het projectmanagement van leerprogramma’s, onderwijsontwikkeling, HRD en organisatieontwikkeling. Wij werken hiervoor samen met gespecialiseerde partners op het gebied van procesbegeleiding, opleiding & training, HRD en innovatie.

Graag gaan we met u in gesprek met wat dit betekent voor uw organisatie, uw werk of eigen persoon.

Workshop Professionele integriteit 6 november op herhaling

Op 6 november is onze workshop een van de vier workshops die op verzoek herhaald worden, tijdens de ‘reprise’ IAF conferentie.

In deze workshop verkennen we aan de hand van dilemma’s de professionele waarden waarmee je je vak uitoefent. In het Dilemmaspel leren we de stappen bij het beoordelen van dilemma’s herkennen. Daarna gaan we aan de slag met kwesties uit je eigen professionele leven. De aanpak is gegrond op de principes van de Socratische Dialoog.

Lees hier de ervaringen van de eerste workshop in juni:

Werken met dilemma’s helpt communicatie verbeteren

IAF conferentie juni

 

 

Kennismakingsworkshops Integriteit najaar 2015

Wil je de workshop Professionele Integriteit ontdekken? Er worden in het najaar nieuwe kennismakingsworkshops gehouden. Je kunt je opgeven via dit contactformulier. Geef hierbij aan welke datum je voorkeur heeft en met hoeveel collega’s je komt.

Inzicht in lastige keuzen, morele dilemma’s en werken naar waarden

Deze workshop is bedoeld voor managers, trainers, professionals en HR functionarissen die willen ontdekken op welke wijze integriteit en werken naar waarden het beste bespreekbaar kunnen worden gemaakt. Deze praktische werkvorm biedt daartoe concrete handvatten.

Data:

Locatie: Conferentiecentrum Drakenburg, Baarn

Donderdag 19 november 2015

Dinsdag 8 december 2015

De inschrijving is beperkt tot maximaal 12 deelnemers.

Tijd van 10.00 – 16.00
Kosten: € 240 pp inclusief lunch, ex btw  
(25% korting bij aanmelding vanaf 3 personen)

Lees meer over de workshop Professionele Integriteit

Lees meer over de workshop Professionele Integriteit

 

Contactformulier

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website

Goede ideeën alleen zijn niet voldoende …

Succesvolle innovatie is de belangrijkste aanjager van omzet- en winstgroei. De kunst om deze innovatie succesvol, efficiënt en sneller dan de concurrent naar de markt te brengen wordt steeds belangrijker.Ons artikel in Management Executive 3-2015 gaat over het implementeren van nieuwe ideeën. Het gedachtengoed uit onze aanpak en trainingen is nu ook voor een groter publiek toegankelijk.

Ons artikel in Management Executive 3-2015 gaat over het implementeren van nieuwe ideeën. Het gedachtengoed uit onze aanpak en trainingen is nu ook voor een groter publiek toegankelijk.

Het valt ons op dat er binnen organisaties vaak veel goede ideeën leven op alle niveaus. Organisaties blijken echter onvoldoende in staat de beste ideeën tot successen te leiden en duurzaam te laten bijdragen aan de groei van het bedrijf.
Een idee krijgt al gauw het stempel van ‘marketingproject’, ‘ICT-project’, ‘researchproject’ of ‘productontwikkeling’, waarbij één interne discipline de boventoon voert. Terwijl succesvolle innovatie vraagt om verbinding van al deze benaderingen, gecombineerd met een gezonde daadkracht. Vanuit deze overtuiging is Innovation Delivery als aanpak ontwikkeld. Vanuit eigen ervaringen met productontwikkeling, innovatieve introducties en organisatieprojecten onderkennen wij drie belangrijke voorwaarden om een idee uit te laten groeien tot een innovatie die bijdraagt aan duurzame groei van de organisatie…

Het volledige artikel is te downloaden in de Management Executive Base …

Nieuwe website online

Vandaag is de nieuwe website van Van Bommel professionalisering online. Er is gekozen voor een persoonlijke benadering die overzichtelijk laat zien wat we allemaal te bieden hebben om de ontwikkeling van uw professionals en uw organisatie mogelijk te maken.

Hoewel het aanbod van Van Bommel professionalisering gerealiseerd wordt door de samenwerking met andere professionals, benadrukt deze presentatie dat ik persoonlijk garant blijf staan voor de aanpak en het eerste aanspreekpunt blijf.

Ik hoop dat je kunt vinden waar je behoefte aan hebt. Laat weten wat je er van vindt.

Arjan van Bommel, 5 mei 2015