Archief berichten: Updates

De laatste activiteiten van Van Bommel professionalisering

Loslaten


Loslaten is een thema dat mij de laatste tijd erg bezig houdt, zowel zakelijk als privé. Heb je ook eens ervaren hoe het kan zijn als je iets moet loslaten, wat jaren lang van jou was of wat als vanzelfsprekend bij jou hoorde? Of een situatie waarin jezelf de controle kwijt raakt en je die uit handen moest geven? Wat deed dat met je?

Mij heeft het veel gebracht uiteindelijk. Het proces wat daar aan vooraf gaat kan akelig voelen of verdrietig. Andere mensen praten over angst of onzekerheid om iets los te laten. Of het nu gaat om een geliefde met wie de relatie eindigt of een van je ouders die je moet verliezen, of de baan waarmee je je jarenlang identificeerde, of een kind dat heel zelfstandig wordt: Hoe meer je terug kijkt op wat was, hoe meer pijn, verdriet, angst of onzekerheid je kunt voelen.

Je kunt pas het mooie van loslaten ervaren als je in staat ben vanuit het ‘nu’ naar de toekomst te kijken. Waar je iets hebt losgelaten ontstaat ruimte voor iets nieuws: nieuwe vrienden, nieuw werk, nieuwe hobbies, meer tijd of een nieuwe woonomgeving. Maak je de keuzen vanuit een innerlijke drive die verbonden is met jouw ‘purpose’, datgene wat jij in de wereld wil betekenen, dan zul je merken dat het nieuwe energie in je los maakt en je tot dingen in staat stelt die je niet van jezelf had verwacht.

Overigens betekent dat niet dat verdriet er niet mag zijn. Zo nu en dan stil staan bij wat er was en wat je had is niet verkeerd. Je kunt daar veel van leren. Echter, als je daar in blijft hangen kom je natuurlijk niet verder. Voel je de nieuwe ruimte, mogelijkheden en kansen om je leven mooier te maken, dan zul je de waarde van loslaten volledig kunnen ervaren. Ik blijf er mee oefenen, want het is niet altijd makkelijk.

Hierover gaat onze laatste ‘Live Your Purpose‘ update die ik samen met Cindy Smit van de Familie van i, Mertine Middelkoop van Mercademy en Jolet Molenaar, zelfstandig journalist en producer mag maken.

Deze mail-updates zijn ontstaan vanuit ‘Training for Purpose‘, waaronder we training en coaching rondom persoonlijke ontwikkeling aanbieden.

Wil je verder praten over loslaten en het vinden jouw purpose, neem gerust contact met me op.

15 jaar Van Bommel professionalisering

Van Bommel professionalisering bestaat 15 jaar. Oprichter en eigenaar Arjan van Bommel blikt terug op de ontwikkeling van zijn bedrijf.

“Het Professionaliseren van mensen, teams en organisaties” was de titel van mijn business plan in 2003. Als organisatiepsycholoog en trainer/consultant wilde ik me niet beperken tot het aanbieden van trainingen en opleidingen – wat ik veelal had gedaan – maar juist richten op datgene waar deze voor bedoeld zijn: namelijk het ontwikkelen van de professional, het team waar hij/zij in werkt en/of de organisatie waar deze deel van uit maakt. En al dat ge-ontwikkel moet er wel op gericht zijn dat de organisatie en haar professionals beter gaan functioneren. En dat functioneren is weer doelgericht. Ik noem dat: Professionaliseren.

De kracht van interveniëren in organisaties moet erop gericht zijn deze niveau’s van professional, team, organisatie en doelen integraal te benaderen. Dat was toen al mijn opvatting en dat is het nu nog steeds. Het leek me handig om mijn ideeën hierover samen te vatten in een model. Dit professionaliseringsmodel is dan ook al in 2003 ontstaan en in de afgelopen jaren verbeterd.

Sinds zo’n 5 jaar richt ik me tevens op professionele integriteit in projecten en organisaties. Daardoor groeide het besef dat het werken vanuit een collectieve set van professionele waarden essentieel is voor professionalisering. Ontwikkelen zonder voor ogen te hebben voor wat je werkelijk belangrijk vindt is letterlijk ‘waardenloos’. Professionele waarden hebben daardoor een centrale plaats gekregen in het model. Deze verbinden immers de persoon met het team en de organisatie, maar ook met de inzet van tools en technieken.

Een voorbeeld van dat laatste is het gebruik van een Kanban board in Agile werkend, zelforganiserend team. Deze past namelijk bij de professionele waarden transparantie en respect: iedereen beschikt tegelijk over dezelfde informatie. Ieder teamlid heeft evenveel invloed om het bord bij te werken. In een poging het Kanban systeem te perfectioneren greep één van mijn opdrachtgevende organisaties naar een geautomatiseerde oplossing (Jira). Slechts enkele specialisten konden het systeem goed bedienen en hadden daardoor het hele overzicht. Activiteiten en voortgangsgegevens werden zo gedetailleerd bijgehouden dat niet snel inzichtelijk was hoe men er voor stond. In dit voorbeeld was de inzet van de tool dus strijdig met de professionele waarden en belemmerde het professionalisering.

In de afgelopen 15 jaar heb ik veel projecten, adviezen, trainingen en opleidingen mogen verzorgen voor veel verschillende opdrachtgevers  om deze op een hoger professioneel niveau te krijgen. De periode 2004-2007 stond in het teken van het oprichten en managen van Symbision Academy bv. Van Bommel werd een Besloten Vennootschap en beheersmaatschappij voor het aandeel in deze business unit. Na verkoop van het aandeel in 2007 stond Van Bommel professionalisering er sterk voor en is sindsdien een BV gebleven. De Academy is inmiddels geheel in handen van Lagant.

Mijn bedrijf heeft zich sindsdien steeds meer ontwikkeld als netwerkorganisatie door als partner op te treden in diverse samenwerkingsverbanden, waarmee wij onze klanten bedienen zoals Training for PurposeIdea I do, Project Competence Programme, Inholland Academy, Facilitation Academy, Stichting De Project Academie, IPMA-NL en Activity.

Dat is wat Van Bommel professionalisering anno 2018 is: een betrouwbare en professionele netwerkpartner in het realiseren van leeroplossingen voor organisaties en professionals.

Ik kijk met veel plezier terug op de afgelopen 15 jaar en ik weet zeker dat de komende 15 jaar er weer heel anders uit zullen zien. Ik kijk er naar uit nieuwe projecten en professionaliserings-uitdagingen aan te gaan. Misschien wel met jou?

Teams anno 2018

Er wordt de laatste jaren meer en meer gepraat over werken in zelfsturende teams. Door de aandacht voor Agile en Scrum en het schrappen van management-lagen is de aandacht voor zelfsturing toegenomen. Wat gaat er veranderen en waar moet je aan werken om teams te optimaliseren in 2018?

Het idee van zelfsturende teams is echt niet zo nieuw als vaak wordt gedacht. Er wordt al een halve eeuw bewust mee gewerkt en over geschreven.  Wat erg verandert is de samenstelling van teams. Vroeger werd vooral gewerkt aan teams van interne medewerkers. Externen waren adviseurs die af en toe moesten worden ingevlogen om specifieke expertise aan te dragen, maar maakten in principe geen onderdeel uit van het team. Of of het waren ‘aannemers’ die als eigen team een deel van het project voor hun rekening nemen. Uitbesteden heette dat dan. Dat strikte onderscheid verandert en de uitdaging is dat onderscheid te laten vervagen in het belang vaan de opgave waaraan jouw team moet werken.

Nog steeds zie ik dat op veel plekken een onderscheid tussen interne en externe medewerkers wordt gecultiveerd. Alleen al de termen ‘intern’ en ‘extern’ geven de manier van denken aan. “Internen” horen immers bij ‘ons’ en worden voor de interne overleggen uitgenodigd en “externen” zijn ‘zij’ die volgens een contract werken en middels non-disclosure’ overeenkomsten in het gareel moeten worden gehouden. Anders gaan ‘ze’ er  wellicht met de kennis van door. Ik zeg het wat zwart-wit, maar je herkent de redeneertrant wel.

Nu heb ik het geluk gehad enkele jaren als zelfstandige binnen een hoger onderwijsinstelling te mogen werken aan verschillende opleidingen, onderzoeken en projecten. Doordat deze organisatie in opbouw was en ik daar vanaf het begin bij betrokken was, zag ik veel mensen komen (en ook weer gaan). Op veel gebieden kon ik kennis over de organisatie delen met mensen die weliswaar in dienst waren van deze instelling, maar nieuw waren in de organisatie en het hoger onderwijs. Daar heb ik geleerd hoe belangrijk het is om als ‘externe’ projectleider en adviseur ook mee te draaien in de interne organisatie, mee te leven met wat er speelt en je evenveel te committeren aan het organisatiedoel. Je contractvorm voor de werkzaamheden is anders, maar hoeft geen verschil te maken in hoe je met elkaar samenwerkt.

"Creëer één team van interne en externe medewerkers: beschouw de zzp-ers als collega’s van de mensen op de pay-rol"

De mensen met wie je werkt kan het meestal niet veel schelen via welk type contract je een verbinding met aangegaan als ze maar op je kunnen bouwen en gebruik kunnen maken van je kennis. Waarom zou je als manager of projectleider wel dat onderscheid maken. Zorg dat iedereen zo kan samenwerken dat het verschil er niet toe doet. En ja: Dat betekent dat je vertrouwen moet hebben. En dat laatste vraagt soms het nemen van een mentale drempel.

Diner Pensant “Professional 2.0”

Heb jij je werk nog op het juiste spoor?

donderdag 19 oktober 2017  18.00-21.00

Locatie: Den Dolder

De professional van the next generation staat voor een uitdagende taak. Zelfsturend vermogen, flexibiliteit en ondernemersvaardigheden worden van je verwacht binnen het nieuwe werken. Je wordt beoordeeld naar prestatie en efficiëncy in plaats van het ‘vullen’ van de afgesproken werktijden.
Ben je nog wel zo efficiënt als je zou willen? Is jouw doel wat je wilt bereiken in jouw loopbaan nog helder heb je een juiste balans tussen werk en privé? Heb je wel eens het gevoel dat je in de waan van de dag leeft en je focus verliest?

Tijdens het Diner Pensant “Professional 2.0” ga je tijdens het eten in een ontspannen sfeer aan de slag met een ervaren trainer om je competenties en vaardigheden te toetsen en te trainen.

Lees meer over de nieuwe professional

Training for Purposein samenwerking met

   

(meer…)

Publicatie: Leren omgaan met integriteitsrisico’s

Hoe aandacht voor de onderstroom helpt om moreel koers te houden.


Veel uitglijders in projecten en organisaties hadden voorkomen kunnen worden door meer aandacht voor de menselijke factor. In ons laatste artikel over Integriteit in projecten in Projectie gaan we in op de vraag hoe integriteitsschendingen ontstaan en hoe de risico’s hierop verkleind kunnen worden. Waar veelal de reflex is om bij integriteitsschendingen méér regels en méér procedures op te stellen, kiezen wij voor een andere invalshoek: die van aandacht voor de ‘onderstroom’ in het project of programma.

We bespreken vijf groeps- en omgevingsfactoren die je kunt beïnvloeden om het risico op integriteitsissues te verkleinen:

  1. Tunnelvisie
  2. Groepsdenken
  3. (In)formele macht en autoriteit
  4. Overoptimisme/ irreële verwachtingen
  5. Perverse prikkels

In coproductie met Hakan Honders

Wil je graag het volledige artikel ontvangen?  Neem dan even contact op.

Opening nieuwe huisvesting Station Den Dolder op 21 juni

Vanaf juni 2017 opereert Van Bommel professionalisering vanuit DenDolderCS in het historische stationsgebouw van Den Dolder op 12 minuten treinafstand van Utrecht en met de auto goed bereikbaar vanaf de A28 en A27.

Welkom bij de opening op 21 juni

Hierbij nodigen wij onze relaties trots en van harte uit om woensdag 21 juni 2017 om 16.00 uur samen met alle betrokkenen DenDolderCS officieel te openen. Na de openingshandeling door wijkwethouder Sander Jansen en een paar korte woordjes is er ruim gelegenheid voor een drankje, een hapje en een rondleiding in ons mooie pand. Daarmee vieren we de nieuwe functie van het stationsgebouw (inclusief de nieuwe wachtkamer en koffiekiosk aan de voorkant) waarmee er weer leven in de brouwerij komt op het middenperron in Den Dolder!

DenDolderCS is de nieuwe flexwerk- en vergaderplek in het historische stationsgebouw van Den Dolder. De leden van de vereniging maken gebruik van deze unieke locatie om incidenteel te werken, te overleggen, te vergaderen en te netwerken. Daarnaast is de kleine vergaderruimte ook beschikbaar voor externe verhuur. Naast een werkplek biedt DenDolderCS ook actief netwerkactiviteiten aan.

De inrichting is door de leden zelf uitgevoerd. Naast de nodige inspanning heeft het ook opgeleverd dat we elkaar zo al goed hebben leren kennen. Het resultaat is een fijne, lichte werkomgeving met fijne, betrokken mede-ondernemers. Het project is mogelijk gemaakt mer de financiële steun van het Rabobank Stimuleringsfonds, de Van Tellingen Pul Stichting en de gemeente Zeist.

We zien je graag op 21 juni!

Workshop Risicomanagement op waarden: een kijk op integriteit, gedrag en cultuur

Projectmanagement Parade 2017

Thema: Betere projecten voor een betere wereld: Maak het verschil
Wanneer: 11 april 2017, 12.15
Waar: Congrescentrum 1931 te ‘s Hertogenbosch

workshopPMParade2017

Arjan van Bommel,
learning consultant Van Bommel professionalisering
trekker binnen IPMA van het thema Professionele Integriteit
https://www.linkedin.com/in/vanbommel

Hakan Honders,
trainer en adviseur ethiek, gedrag en cultuur Indehaeck
https://www.linkedin.com/in/hakan-honders-a714a0/

Maak het verschil door risico’s op integriteitsschade vroeg te herkennen en uw project op het morele rechte pad te houden.

Aan de hand van stellingen en cases verkennen en bespreken we met u hoe integriteitsschendingen kunnen ontstaan en hoe deze ingeperkt hadden kunnen worden door aandacht te hebben voor de ‘onderstroom’ in uw project of programma. We doen dit aan de hand van recente inzichten in psychologie, ethiek, (team)gedrag en cultuur.

Relaties van Van Bommel professionalisering kunnen met €50 korting deelnemen aan dit evenement om aan deze workshop deel te nemen (geldig tot 1 april 2017). Wil je hiervan gebruik maken neem dan contact op

Download hier de leaflet:Projectmanagementparade_leaflet_2017.

Meer informatie op www.projectmanagementparade.nl

Projectmanager in the Big Bad World

projectie-2016-06In een over serie over ethiek in projecten in het Projectmanagementblad Projectie lichten we integriteitsdilemma’s in projecten toe aan de hand van de ethiek en real life cases en beschouwen deze vanuit de zes kernwaarden van IPMA Nederland: Transparantie, Integriteit, Betrouwbaarheid, Respect, Inlevingsvermogen en Verantwoordelijk.

In het laatste deel van de serie over ethiek geven we het woord aan Rob Brouwer, IPMA-B level Projects Director International bij Royal HaskoningDHV. Hij breekt een lans voor meer openheid en discussie over ethische dilemma’s in ons vakgebied. “Ook integere projectmanagers kunnen in de problemen komen.”

Lees hier het interview met Rob in IPMA Projectie Magazine 2016-06 (pdf)

Lees eerdere artikelen over ethiek in projecten in Projectie 1-2015 , Projectie 3-2016 , Projectie 4-2016 en Projectie 5-2016

Laat gerust uw commentaar achter.

Ethiek bij projecten (3): Als de directeur er maar geen last van heeft

projectie-2016-05In een over serie over ethiek in projecten in het Projectmanagementblad Projectie lichten integriteitsdilemma’s in projecten toe aan de hand van de ethiek en real life cases en beschouwen deze vanuit de zes kernwaarden van IPMA Nederland: Transparantie, Integriteit, Betrouwbaarheid, Respect, Inlevingsvermogen en Verantwoordelijk.

Deze derde casus over ethisch handelen in en rond projecten betreft een zelfstandig bestuursorgaan van de overheid met duizenden medewerkers, waarvan de directeur alleen projecten wenst waarbij hij geen lastige vragen hoeft te beantwoorden.

Lees hier het Artikel in IPMA Projectie Magazine 2016-05 (pdf)

Lees eerdere artikelen over ethiek in projecten in Projectie 1-2015 , Projectie 3-2016 en Projectie 4-2016

Ethiek bij projecten (2): Stinkend geld

Projectie cover 2016-04In een over serie over ethische dilemma’s in projecten in het Projectmanagementblad Projectie lichten we steeds een real life case uit en beschouwen deze vanuit de zes kernwaarden van IPMA Nederland: Transparantie, Integriteit, Betrouwbaarheid, Respect, Inlevingsvermogen en Verantwoordelijk.

In Projectie 4 van september 2016 gaat het om een ernstig vermoeden van ordinaire zelfverrijking via een bevriende detacheerder – zonder dat er een concreet feit bestaat anders dan de manifeste intuïtie van een direct betrokkene…
Lees hier het Artikel in IPMA Projectie Magazine 2016-04

Lees eerdere artikelen over ethiek in projecten in Projectie 1-2015 en Projectie 3-2016