Archief berichten: Project Management Development

Agile werken met Scrum

 

Hoe kan ik als zelfstandige meedraaien in een Agile/Scrum omgeving bij opdrachtgevers? Agile betekent lenig of wendbaar. Scrum is de nieuwe manier van producten ontwikkelen en projecten runnen. Slim, lean en met een slagvaardig team. Wanneer werkt het en wanneer niet? Wat heb ik er aan? Hoe kan ik me kwalificeren?

Door

Paul Wijntjes

Paul Wijntjes, Agile Coach & Trainer

Duur workshop

1 dag

Doelgroep

Agile awareness training voor professionals in projecten, ict en productontwikkeling

Neem contact op voor het boeken van deze workshop.

Ethiek bij projecten (2): Stinkend geld

Projectie cover 2016-04In een over serie over ethische dilemma’s in projecten in het Projectmanagementblad Projectie lichten we steeds een real life case uit en beschouwen deze vanuit de zes kernwaarden van IPMA Nederland: Transparantie, Integriteit, Betrouwbaarheid, Respect, Inlevingsvermogen en Verantwoordelijk.

In Projectie 4 van september 2016 gaat het om een ernstig vermoeden van ordinaire zelfverrijking via een bevriende detacheerder – zonder dat er een concreet feit bestaat anders dan de manifeste intuïtie van een direct betrokkene…
Lees hier het Artikel in IPMA Projectie Magazine 2016-04

Lees eerdere artikelen over ethiek in projecten in Projectie 1-2015 en Projectie 3-2016

Werken aan de ontwikkeling van het PM onderwijs in Nederland

Van Bommel professionalisering investeert in de samenwerking tussen hoger onderwijs, particuliere opleiders, bedrijfsleven en overheid door gezamenlijk te werken aan ontwikkel- en opleidingsprofielen voor projectmanagers, projectmedewerkers, programmamanagers en opdrachtgevers. Dit doen we door ons binnen de beroepsvereniging IPMA-NL actief in te zetten voor dit doel.

In 2014 hebben we als IPMA de Project Management Education & Development board opgericht. De PMED geeft richting aan het verbeteren en verbreden van de kwaliteit van het Project Management onderwijs in Nederland. De PMED is dé plek waar projectmanagement onderwijs en praktijk samenkomen en waar de kerndiscussie over inhoud en vorm van goed projectmanagement onderwijs in Nederland wordt gevoerd. De PMED richt zich in haar activiteiten primair op het hoger onderwijs HBO en WO en op opleidingen en trainingen voor PM professionals functionerend op HBO en WO niveau.

We hebben een aantal interviews opgenomen om PMED te introduceren en de visie te kunnen communiceren. Twee samenvattende video’s kun je hier zien.

Introductie van de IPMA-NL Project Management Education & Development Board, deel 1:
Waarom PMED
Visie op Leven Lang Leren

Introductie van de IPMA-NL Project Management Education & Development Board, deel 2: Maak kennis met de deelnemers van PMED