Archief berichten: Professionele Integriteit

Moreel Beraad

Wat is Moreel Beraad?

Morele kwesties en ethische dilemma’s kennen niet één juist antwoord. Moreel beraad wordt ingezet om professionals te laten leren over ethische dilemma’s die zij in hun werkpraktijk meemaken. De procesbegeleider faciliteert de morele dialoog in samenspraak met collega-professionals. De aanpak is gestoeld op de Socratische gespreksvoering die door juiste vraagstelling helpt te reflecteren op het eigen denkproces. (meer…)

Van Bommel werkt samen met Lesiro

In de dienstverlening rondom het bevorderen van sociale veiligheid is Van Bommel professionalisering in maart 2024 een samenwerking gestart met Lesiro.

Leontine Sintemaartensdijk is adviseur arbo en sociale veiligheid en collega vertrouwenspersoon. Leontine is tevens oprichter en eigenaar van Lesiro, een advies en coachingsbedrijf dat is gespecialiseerd in het bevorderen van een positief werkklimaat, werkplezier en een sociaal veilige en inclusieve werkomgeving.

(meer…)

Heeft dit zin?

We komen af en toe op een moment in ons leven dat we voor een belangrijke uitdaging staan. Dat we gewild of ongewild voor een keuze gesteld worden. Dat kan een nieuwe kans zijn die op je pad komt of een concreet verzoek om een nieuwe taak, functie of project aan te gaan. Je bent jarenlang een betrokken en toegewijde medewerker in je team en op een dag vraagt je manager of je de leiding wilt gaan nemen over het team. Of je bent als ict-er gespecialiseerd in een specifieke programmeertaal en op een dag komt er een nieuwe klantvraag en de mogelijkheid om als projectleider op te treden. Maar het kan ook privé zijn. Na een LAT relatie van een half jaar vraagt hij opeens aan je of je wilt gaan samenwonen. Of je het wilt of niet, je wordt min of meer gedwongen nu een keuze te maken. Hoe doe je dat eigenlijk? En wat heeft dat met zingeving te maken? (meer…)

Publicatie: Leren omgaan met integriteitsrisico’s

Hoe aandacht voor de onderstroom helpt om moreel koers te houden.


Veel uitglijders in projecten en organisaties hadden voorkomen kunnen worden door meer aandacht voor de menselijke factor. In ons laatste artikel over Integriteit in projecten in Projectie gaan we in op de vraag hoe integriteitsschendingen ontstaan en hoe de risico’s hierop verkleind kunnen worden. Waar veelal de reflex is om bij integriteitsschendingen méér regels en méér procedures op te stellen, kiezen wij voor een andere invalshoek: die van aandacht voor de ‘onderstroom’ in het project of programma.

We bespreken vijf groeps- en omgevingsfactoren die je kunt beïnvloeden om het risico op integriteitsissues te verkleinen:

  1. Tunnelvisie
  2. Groepsdenken
  3. (In)formele macht en autoriteit
  4. Overoptimisme/ irreële verwachtingen
  5. Perverse prikkels

In coproductie met Hakan Honders

Wil je graag het volledige artikel ontvangen?  Neem dan even contact op.

Bekijk uw project eens vanaf de andere kant

Belastingdienst
Bekijk uw project eens vanuit de bril van compliance en integriteit. Waar liggen in uw project de risico’s op integriteitsissues? Welke situaties zijn van de praktijk en de organisatiepsychologie bekende risico’s, zoals group think, biased decision making, tunnelvisie etc.? Zijn tegenkrachten vakkundig buiten spel gezet en wordt informatie open gedeeld, etc?

De cultuur bij de belastingdienst en de beïnvloedingsstrategie binnen de top van de Nationale Politie laten zien hoe de context van invloed is op slechte belangenafwegingen.

Organisatiepsycholoog/trainer Arjan van Bommel en voormalig compliance officer van Rabobank Hakan Honders nemen u mee in deze workshop op het raakvlak van risicomanagement en integriteit.

Dinsdag 11 april 2017 van 12.15-13.00 tijdens de Projectmanagement Parade 2017