Archief berichten: Professionele Integriteit

Heeft dit zin?

We komen af en toe op een moment in ons leven dat we voor een belangrijke uitdaging staan. Dat we gewild of ongewild voor een keuze gesteld worden. Dat kan een nieuwe kans zijn die op je pad komt of een concreet verzoek om een nieuwe taak, functie of project aan te gaan. Je bent jarenlang een betrokken en toegewijde medewerker in je team en op een dag vraagt je manager of je de leiding wilt gaan nemen over het team. Of je bent als ict-er gespecialiseerd in een specifieke programmeertaal en op een dag komt er een nieuwe klantvraag en de mogelijkheid om als projectleider op te treden. Maar het kan ook privé zijn. Na een LAT relatie van een half jaar vraagt hij opeens aan je of je wilt gaan samenwonen. Of je het wilt of niet, je wordt min of meer gedwongen nu een keuze te maken. Hoe doe je dat eigenlijk? En wat heeft dat met zingeving te maken?

Nou, eigenlijk alles. Waarom, dat wordt zometeen duidelijk.

Gevoel

Er zijn mensen die zeggen dat ze zich vooral laten leiden door hun onderbuikgevoel in dit soort situaties. Zo van: ‘Voelt het goed om nu de leiding te gaan nemen over dit team?’. Gevoel is een belangrijke raadgever bij dit soort beslissingen. Maar wees je er van bewust dat ons gevoel gevoed wordt door allerlei (impliciete, onbewuste) aannames, (voor)oordelen, denkpatronen, diepste wensen en angsten. En met name die angsten zorgen voor een hoop ellende. Zo’n angst kan bijvoorbeeld zijn: “Mijn collega’s zullen me wel niet meer aardig vinden als ik nu opeens hun baas ben”. Of “Ik val vreselijk door de mand als incompetent persoon als ik dit project ga doen”. We vullen als het ware al in voor de ander of voorspellen een mogelijk scenario. We maken ons een voorstelling van de werkelijkheid gebaseerd op ervaringen uit het verleden. De vraag is of die gedachten en de gevoelens die daar uit voorkomen wel rationeel zijn. Wat je dan ziet gebeuren dat je het maar liever bij het oude, vertrouwde houdt om alle onzekerheden die de uitdaging met zich mee brengt te vermijden, met als grootste risico dat je een mogelijk heel interessante ontwikkeling in je leven mis loopt. Of juist dat door alleen het meest rooskleurige scenario te verbeelden, je ondoordacht in allerlei valkuilen stapt. 

Toch hoef je je angsten, wensen en aannames niet te onderdrukken en is het goed deze mee te wegen voor wat ze waard zijn. Maar dat vraagt wel enig zelfonderzoek.

Ratio

Er zijn ook mensen die elke beslissing vooral rationeel willen benaderen. Die verzamelen eerst veel informatie over de nieuwe uitdaging, functie of het nieuwe project. Ze lezen dan eerst boeken en artikelen over de succeskansen van mensen die besluiten samen te wonen alvorens een afweging te maken. Daarna maken ze lijstjes met voors en tegens van de beslissing en proberen dan tot een gewogen en evenwicht afweging te komen. Ook deze benadering helpt en is veel beter dan alleen maar op je eerste impuls af te gaan. Maar houd je wel voldoende rekening met de zaken die minder zichtbaar en meetbaar zijn? Met je onderliggende gevoel en diepere verlangens?

Ken je dat onbestemde gevoel dat je toch liever anders beslist dan het rationele lijstje met argumenten uitwijst? Dat heeft hier waarschijnlijk me te maken.

We kunnen veel theorieën aanhalen over hoe mensen beslissingen nemen, hoe denkprocessen in hun werk gaan en hoe intuïtie ontstaat *. In plaats daarvan reik ik je graag drie praktische vragen aan waarmee je de belangrijkste beslissingen in het leven te lijf kunt. Waarmee je je gevoel, je gedachten en je gedrag in lijn kunt brengen en je tot actie komt op een manier waarmee je de kans vergroot dat je beslissing ook succesvol uitpakt. En nog belangrijker: dat het zin heeft wat je doet!

Deze vragen zijn:

 1. Wil ik dit?
 2. Kan ik dit?
 3. Onder welke voorwaarden?

Wil ik dit?

Dit is misschien wel de lastigste vraag, maar wel de vraag waar je mee moet beginnen. Het antwoord op deze vraagt bepaalt namelijk of je je angsten, onzekerheden en bezwaren wilt overwinnen om de nieuwe uitdaging aan te gaan. Of het überhaupt de moeite waard is.

Deze vraag kun je alleen beantwoorden als je weet waar je heen wilt. 

Zoals Alice vroeg aan de Cheshire Cat:

“Would you tell me, please, which way I ought to go from here?
“That depends a good deal on where you want to get to.”
“I don’t much care where.”
“Then it doesn’t much matter which way you go.”

― Lewis Carroll, Alice in Wonderland

De vraag gaat over waarom je doet, wat je doet en gaat over wat je wilt bereiken in je werk of in je privé-leven: Van welke dingen krijg ik energie, krijg ik voldoening? Wat past bij wie ik in wezen ben en wat ik wil zijn? Waaraan wil ik bijdragen? 

Maak dit tot doel in de keuzes die je maakt. Als je deze ‘waarom’-vraag voor jezelf helder hebt, dan weet je pas of je het wilt of niet. De vraag is dan: draagt dit bij aan mijn persoonlijke doel als professional, als vader of moeder, als vriend, als collega, als persoon.

Dan is het dus de moeite waard, dan heeft het zin. Dat is ‘willen’.

Kan ik dit?

Het is mooi als je weet of je iets daadwerkelijk wilt, maar dan ben je erg nog niet. Dat betekent nog niet dat je het ook moet doen. ‘Kan ik dit?’ heeft te maken met je mogelijkheden en je competenties. Beschik je over de mogelijkheden, kennis, kunde en middelen om dit te gaan doen? En vooral: heb je er tijd voor?  Er zijn namelijk ook veel andere andere zaken die tijd, aandacht en middelen van je vragen. Elke keuze is een afweging tussen de alternatieven.

Welke prioriteiten heb je op de korte termijn en op de lange termijn voor jezelf gesteld? Past dit daar in? Welke kennis, kunde of ervaring mis je nog om dit te kunnen doen.

Al gauw kom je tot de ontdekking dat het antwoord kan zijn: “Ja, mits”. “Als ik tijd zou kunnen vrijmaken kan ik deze klus oppakken”, “Als ik ondersteund zou worden, dan kan ik die nieuwe functie aan” of “Als ik me zekerder zou voelen over onze relatie, kan ik wel met hem samenwonen”

En daarmee kom je uit op de derde hoofdvraag:

Onder welke voorwaarden?

Kijk of je je bezwaren en bedenkingen kunt vertalen naar concrete randvoorwaarden die je nodig hebt. En als daaraan wordt voldaan voel je je sterk en zeker genoeg om het ook écht te kunnen. Deze voorwaarden kun je dan zelf invullen of vragen aan degene die iets van je wil. Zoals de toezegging dat je twee dagen per week ondersteuning krijgt van een medewerker. Of dat twee andere taken bij je weggehaald worden om tijd vrij te maken. Of dat je support krijgt van je leidinggevende in lastige situaties. Of dat je werkdagen verschuiven, zodat het te combineren is met zorg voor kinderen. In het geval van samenwonen kan het gaan om een goed gesprek over welke ruimte je elkaar wilt geven om je eigen dingen te kunnen blijven doen.

Hoe concreter, hoe beter. Door helder en concreet te benoemen wat je nodig hebt kun je nagaan of deze voorwaarden ingevuld zijn voordat je een beslissing neemt. En als er niet aan voldaan kan worden weet je dus ook dat je ‘Nee’ moet en kan zeggen en heb je duidelijke argumenten om je beslissing te verantwoorden.

Als ze wel ingevuld (gaan) worden, dan heb je daarmee gelijk de succeskansen van je nieuwe uitdaging vergroot. Het zet aan tot de juiste acties om het ook daadwerkelijk te gaan. Je weet waar je aan begint en waarom je het doet.

Zingeving

Als zingeving te maken heeft met die dingen te doen die zinvol voor je zijn, dan helpt deze werkwijze je daarbij. ‘Zinvol’ betekent dat het past bij je persoonlijke waarden en zaken die je echt belangrijk vindt. Dat je zowel je gevoel als je ratio hebt ingezet om tot de juiste actie te komen. En dat het bijdraagt aan de doelen die je jezelf hebt gesteld. Daaruit haal je de meeste voldoening voor jezelf en waardering van mensen uit je omgeving.

Heb jezelf een goede of slechte ervaring met het maken van een belangrijke keuze. Laat het hieronder weten.


*  aanrader is: Thinking, Fast and Slow van Daniel Kahneman (2012)

Publicatie: Leren omgaan met integriteitsrisico’s

Hoe aandacht voor de onderstroom helpt om moreel koers te houden.


Veel uitglijders in projecten en organisaties hadden voorkomen kunnen worden door meer aandacht voor de menselijke factor. In ons laatste artikel over Integriteit in projecten in Projectie gaan we in op de vraag hoe integriteitsschendingen ontstaan en hoe de risico’s hierop verkleind kunnen worden. Waar veelal de reflex is om bij integriteitsschendingen méér regels en méér procedures op te stellen, kiezen wij voor een andere invalshoek: die van aandacht voor de ‘onderstroom’ in het project of programma.

We bespreken vijf groeps- en omgevingsfactoren die je kunt beïnvloeden om het risico op integriteitsissues te verkleinen:

 1. Tunnelvisie
 2. Groepsdenken
 3. (In)formele macht en autoriteit
 4. Overoptimisme/ irreële verwachtingen
 5. Perverse prikkels

In coproductie met Hakan Honders

Wil je graag het volledige artikel ontvangen?  Neem dan even contact op.

Workshop Risicomanagement op waarden: een kijk op integriteit, gedrag en cultuur

Projectmanagement Parade 2017

Thema: Betere projecten voor een betere wereld: Maak het verschil
Wanneer: 11 april 2017, 12.15
Waar: Congrescentrum 1931 te ‘s Hertogenbosch

workshopPMParade2017

Arjan van Bommel,
learning consultant Van Bommel professionalisering
trekker binnen IPMA van het thema Professionele Integriteit
https://www.linkedin.com/in/vanbommel

Hakan Honders,
trainer en adviseur ethiek, gedrag en cultuur Indehaeck
https://www.linkedin.com/in/hakan-honders-a714a0/

Maak het verschil door risico’s op integriteitsschade vroeg te herkennen en uw project op het morele rechte pad te houden.

Aan de hand van stellingen en cases verkennen en bespreken we met u hoe integriteitsschendingen kunnen ontstaan en hoe deze ingeperkt hadden kunnen worden door aandacht te hebben voor de ‘onderstroom’ in uw project of programma. We doen dit aan de hand van recente inzichten in psychologie, ethiek, (team)gedrag en cultuur.

Relaties van Van Bommel professionalisering kunnen met €50 korting deelnemen aan dit evenement om aan deze workshop deel te nemen (geldig tot 1 april 2017). Wil je hiervan gebruik maken neem dan contact op

Download hier de leaflet:Projectmanagementparade_leaflet_2017.

Meer informatie op www.projectmanagementparade.nl

Projectmanager in the Big Bad World

projectie-2016-06In een over serie over ethiek in projecten in het Projectmanagementblad Projectie lichten we integriteitsdilemma’s in projecten toe aan de hand van de ethiek en real life cases en beschouwen deze vanuit de zes kernwaarden van IPMA Nederland: Transparantie, Integriteit, Betrouwbaarheid, Respect, Inlevingsvermogen en Verantwoordelijk.

In het laatste deel van de serie over ethiek geven we het woord aan Rob Brouwer, IPMA-B level Projects Director International bij Royal HaskoningDHV. Hij breekt een lans voor meer openheid en discussie over ethische dilemma’s in ons vakgebied. “Ook integere projectmanagers kunnen in de problemen komen.”

Lees hier het interview met Rob in IPMA Projectie Magazine 2016-06 (pdf)

Lees eerdere artikelen over ethiek in projecten in Projectie 1-2015 , Projectie 3-2016 , Projectie 4-2016 en Projectie 5-2016

Laat gerust uw commentaar achter.

Ethiek bij projecten (3): Als de directeur er maar geen last van heeft

projectie-2016-05In een over serie over ethiek in projecten in het Projectmanagementblad Projectie lichten integriteitsdilemma’s in projecten toe aan de hand van de ethiek en real life cases en beschouwen deze vanuit de zes kernwaarden van IPMA Nederland: Transparantie, Integriteit, Betrouwbaarheid, Respect, Inlevingsvermogen en Verantwoordelijk.

Deze derde casus over ethisch handelen in en rond projecten betreft een zelfstandig bestuursorgaan van de overheid met duizenden medewerkers, waarvan de directeur alleen projecten wenst waarbij hij geen lastige vragen hoeft te beantwoorden.

Lees hier het Artikel in IPMA Projectie Magazine 2016-05 (pdf)

Lees eerdere artikelen over ethiek in projecten in Projectie 1-2015 , Projectie 3-2016 en Projectie 4-2016

Ethiek bij projecten (2): Stinkend geld

Projectie cover 2016-04In een over serie over ethische dilemma’s in projecten in het Projectmanagementblad Projectie lichten we steeds een real life case uit en beschouwen deze vanuit de zes kernwaarden van IPMA Nederland: Transparantie, Integriteit, Betrouwbaarheid, Respect, Inlevingsvermogen en Verantwoordelijk.

In Projectie 4 van september 2016 gaat het om een ernstig vermoeden van ordinaire zelfverrijking via een bevriende detacheerder – zonder dat er een concreet feit bestaat anders dan de manifeste intuïtie van een direct betrokkene…
Lees hier het Artikel in IPMA Projectie Magazine 2016-04

Lees eerdere artikelen over ethiek in projecten in Projectie 1-2015 en Projectie 3-2016

Ethische dilemma’s in projecten (1)

projectie-ethische-dilemmasIn een over serie over ethische dilemma’s in projecten in het Projectmanagementblad Projectie lichten we steeds een real life case uit en beschouwen deze vanuit de zes kernwaarden van IPMA Nederland: Transparantie, Integriteit, Betrouwbaarheid, Respect, Inlevingsvermogen en Verantwoordelijk.
Lees hier over het roze-wolk overheidsproject: zo’n project dat per maand er vijf miljoen door heen jaagt, zonder dat serieus te vraagt gesteld wordt of het wel zinvol is …

Lees hier het Artikel in IPMA Projectie Magazine 2016-03

De nieuwe professional

successful-collaborationEr is een verschuiving in professionele organisaties gaande van het ‘rendementsdenken’ – waar processen via predict & control mechanismen de vooraf gestelde resultaten, al dan niet uitgedrukt in KPI’s, moeten opleveren – naar ‘ruimte geven aan professionals’ en dienend leiderschap. Dat laatste betekent dat steeds minder van bovenaf wordt voorgeschreven hoe we dingen moeten doen, maar dat het management  ons vooral moet faciliteren om ons werk goed te kunnen doen.

Deze ontwikkeling stelt hogere eisen aan de professional die zelfstandig doelen en werkwijzen bepaalt en meer in zelfsturende multi-disciplinaire teams samenwerkt om toegevoegde waarde te leveren. Skills op het gebied van persoonlijke effectiviteit en samenwerken worden daarom belangrijker, naast de inhoudelijke expertise.

Deze veranderingen in werkwijze leiden tot nieuwe functie- of roldefinities, tot nieuwe processen en procedures en uiteindelijk tot nieuwe normen en standaarden. Zo zien we dat projectmanagers omgevormd worden tot Scrum masters, die zelfsturende teams faciliteren en verpleegkundigen tot nurse practitioners, die medische taken van de arts over kan nemen.

Als houvast in deze veranderingen stellen we het professionele waardenkader centraal: Wat is verantwoord handelen? Hoe houd ik daarbij rekening met de belangen van alle stakeholders? Wat mag van ons worden verwacht?

Wat is dan eigenlijk ‘Professioneel’?

Een Professional verricht een beroep waarvoor specifieke vakkennis en vaardigheden vereist zijn. Om optimaal te functioneren moet hij of zij werken vanuit een juiste balans tussen hoofd, hart en handen. Dat is een houding waarbij het denken, gedrag, gevoel in harmonie  zijn.

Professionaliteit betekent:

 • Handelen gericht op effectiviteit (doelgericht, probleemoplossend)
 • Vakinhoudelijkheid: Expert kennis toepassen in professionele context
 • Beroepsethiek en integriteit
 • Inlevingsvermogen in de mensen voor wie je je werk verricht
 • Verantwoording willen afleggen over je eigen functioneren
 • Zelfkennis, zelfreflectie en zelfsturing
 • Continue ontwikkelen
Training for Purpose

Het Training for Purpose programma stimuleert ontwikkeling van de nieuwe professional in MKB organisaties en zelfstandigen. Het wordt aangeboden in samenwerking met ondernemersnetwerken.

Hoe helpt Van Bommel professionalisering?

De organisatie en haar professionals leren nieuw gedrag en nieuwe denk- en werkwijzen aan en het strategisch inzicht om deze effectief in te zetten in een gegeven situatie.

Door vertrouwd te raken met meerdere handelingsalternatieven ben je daarna als professional in staat om in nieuwe situaties effectief te functioneren en hoge toegevoegde waarde te bieden aan de organisatie, haar klanten en haar omgeving.

Authenticiteit en integriteit vormen daarbij de basis van het professioneel handelen. Daar besteden we dus veel aandacht aan.

Bij het aanleren van nieuw gedrag wordt tevens het zelflerend vermogen ontwikkeld: door zelfreflectie in staat zijn om kritisch het eigen functioneren te evalueren, daarvan te leren en in het vervolg op een nieuwe wijze te acteren.

Dit leerprincipe is van toepassing op de individuele professional, het team, het project, de afdeling en op de hele organisatie.

Opleiding en training worden op maat aangeboden en in-company verzorgd. Probleemgebieden, knelpunten en leerdoelen worden vooraf helder in kaart gebracht en het programma wordt daarop ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd.

Tevens verzorgt VBP het projectmanagement van leerprogramma’s, onderwijsontwikkeling, HRD en organisatieontwikkeling. Wij werken hiervoor samen met gespecialiseerde partners op het gebied van procesbegeleiding, opleiding & training, HRD en innovatie.

Graag gaan we met u in gesprek met wat dit betekent voor uw organisatie, uw werk of eigen persoon.

Workshop Professionele integriteit 6 november op herhaling

Op 6 november is onze workshop een van de vier workshops die op verzoek herhaald worden, tijdens de ‘reprise’ IAF conferentie.

In deze workshop verkennen we aan de hand van dilemma’s de professionele waarden waarmee je je vak uitoefent. In het Dilemmaspel leren we de stappen bij het beoordelen van dilemma’s herkennen. Daarna gaan we aan de slag met kwesties uit je eigen professionele leven. De aanpak is gegrond op de principes van de Socratische Dialoog.

Lees hier de ervaringen van de eerste workshop in juni:

Werken met dilemma’s helpt communicatie verbeteren

IAF conferentie juni

 

 

Kennismakingsworkshops Integriteit najaar 2015

Wil je de workshop Professionele Integriteit ontdekken? Er worden in het najaar nieuwe kennismakingsworkshops gehouden. Je kunt je opgeven via dit contactformulier. Geef hierbij aan welke datum je voorkeur heeft en met hoeveel collega’s je komt.

Inzicht in lastige keuzen, morele dilemma’s en werken naar waarden

Deze workshop is bedoeld voor managers, trainers, professionals en HR functionarissen die willen ontdekken op welke wijze integriteit en werken naar waarden het beste bespreekbaar kunnen worden gemaakt. Deze praktische werkvorm biedt daartoe concrete handvatten.

Data:

Locatie: Conferentiecentrum Drakenburg, Baarn

Donderdag 19 november 2015

Dinsdag 8 december 2015

De inschrijving is beperkt tot maximaal 12 deelnemers.

Tijd van 10.00 – 16.00
Kosten: € 240 pp inclusief lunch, ex btw  
(25% korting bij aanmelding vanaf 3 personen)

Lees meer over de workshop Professionele Integriteit

Lees meer over de workshop Professionele Integriteit

 

Contactformulier

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website