15 jaar Van Bommel professionalisering

Van Bommel professionalisering bestaat 15 jaar. Oprichter en eigenaar Arjan van Bommel blikt terug op de ontwikkeling van zijn bedrijf.

“Het Professionaliseren van mensen, teams en organisaties” was de titel van mijn business plan in 2003. Als organisatiepsycholoog en trainer/consultant wilde ik me niet beperken tot het aanbieden van trainingen en opleidingen – wat ik veelal had gedaan – maar juist richten op datgene waar deze voor bedoeld zijn: namelijk het ontwikkelen van de professional, het team waar hij/zij in werkt en/of de organisatie waar deze deel van uit maakt. En al dat ge-ontwikkel moet er wel op gericht zijn dat de organisatie en haar professionals beter gaan functioneren. En dat functioneren is weer doelgericht. Ik noem dat: Professionaliseren.

De kracht van interveniëren in organisaties moet erop gericht zijn deze niveau’s van professional, team, organisatie en doelen integraal te benaderen. Dat was toen al mijn opvatting en dat is het nu nog steeds. Het leek me handig om mijn ideeën hierover samen te vatten in een model. Dit professionaliseringsmodel is dan ook al in 2003 ontstaan en in de afgelopen jaren verbeterd.

Sinds zo’n 5 jaar richt ik me tevens op professionele integriteit in projecten en organisaties. Daardoor groeide het besef dat het werken vanuit een collectieve set van professionele waarden essentieel is voor professionalisering. Ontwikkelen zonder voor ogen te hebben voor wat je werkelijk belangrijk vindt is letterlijk ‘waardenloos’. Professionele waarden hebben daardoor een centrale plaats gekregen in het model. Deze verbinden immers de persoon met het team en de organisatie, maar ook met de inzet van tools en technieken.

Een voorbeeld van dat laatste is het gebruik van een Kanban board in Agile werkend, zelforganiserend team. Deze past namelijk bij de professionele waarden transparantie en respect: iedereen beschikt tegelijk over dezelfde informatie. Ieder teamlid heeft evenveel invloed om het bord bij te werken. In een poging het Kanban systeem te perfectioneren greep één van mijn opdrachtgevende organisaties naar een geautomatiseerde oplossing (Jira). Slechts enkele specialisten konden het systeem goed bedienen en hadden daardoor het hele overzicht. Activiteiten en voortgangsgegevens werden zo gedetailleerd bijgehouden dat niet snel inzichtelijk was hoe men er voor stond. In dit voorbeeld was de inzet van de tool dus strijdig met de professionele waarden en belemmerde het professionalisering.

In de afgelopen 15 jaar heb ik veel projecten, adviezen, trainingen en opleidingen mogen verzorgen voor veel verschillende opdrachtgevers  om deze op een hoger professioneel niveau te krijgen. De periode 2004-2007 stond in het teken van het oprichten en managen van Symbision Academy bv. Van Bommel werd een Besloten Vennootschap en beheersmaatschappij voor het aandeel in deze business unit. Na verkoop van het aandeel in 2007 stond Van Bommel professionalisering er sterk voor en is sindsdien een BV gebleven. De Academy is inmiddels geheel in handen van Lagant.

Mijn bedrijf heeft zich sindsdien steeds meer ontwikkeld als netwerkorganisatie door als partner op te treden in diverse samenwerkingsverbanden, waarmee wij onze klanten bedienen zoals Training for PurposeIdea I do, Project Competence Programme, Inholland Academy, Facilitation Academy, Stichting De Project Academie, IPMA-NL en Activity.

Dat is wat Van Bommel professionalisering anno 2018 is: een betrouwbare en professionele netwerkpartner in het realiseren van leeroplossingen voor organisaties en professionals.

Ik kijk met veel plezier terug op de afgelopen 15 jaar en ik weet zeker dat de komende 15 jaar er weer heel anders uit zullen zien. Ik kijk er naar uit nieuwe projecten en professionaliserings-uitdagingen aan te gaan. Misschien wel met jou?

1 Comment

  1. Gefeliciteerd met dit jubileum Arjan! Geweldig om bovenstaande ondernemersreis te lezen. Ik ben er trots op dat ik een stukje van die ontwikkelingen van dichtbij heb mogen meemaken door onze prettige samenwerking. Onze samenwerking is spontaan en vol enthousiasme ontstaan en heeft zich ontwikkeld in een gedegen samenwerkingsverband. Wij werken met datzelfde enthousiasme en plezier aan het platform Training for Purpose, waar wij professionals in business die zich voortdurend willen blijven ontwikkelen periodiek informeren. Samen weten we tenslotte meer dan alleen. Ik bewonder jou om jouw gedrevenheid en doorzettingsvermogen terwijl je ondertussen altijd relaxt overkomt. Ik weet zeker dat je met deze mooie eigenschappen fluitend de volgende 15 jaar tot een succes gaat maken!