Teams anno 2018

Er wordt de laatste jaren meer en meer gepraat over werken in zelfsturende teams. Door de aandacht voor Agile en Scrum en het schrappen van management-lagen is de aandacht voor zelfsturing toegenomen. Wat gaat er veranderen en waar moet je aan werken om teams te optimaliseren in 2018?

Het idee van zelfsturende teams is echt niet zo nieuw als vaak wordt gedacht. Er wordt al een halve eeuw bewust mee gewerkt en over geschreven.  Wat erg verandert is de samenstelling van teams. Vroeger werd vooral gewerkt aan teams van interne medewerkers. Externen waren adviseurs die af en toe moesten worden ingevlogen om specifieke expertise aan te dragen, maar maakten in principe geen onderdeel uit van het team. Of of het waren ‘aannemers’ die als eigen team een deel van het project voor hun rekening nemen. Uitbesteden heette dat dan. Dat strikte onderscheid verandert en de uitdaging is dat onderscheid te laten vervagen in het belang vaan de opgave waaraan jouw team moet werken.

Nog steeds zie ik dat op veel plekken een onderscheid tussen interne en externe medewerkers wordt gecultiveerd. Alleen al de termen ‘intern’ en ‘extern’ geven de manier van denken aan. “Internen” horen immers bij ‘ons’ en worden voor de interne overleggen uitgenodigd en “externen” zijn ‘zij’ die volgens een contract werken en middels non-disclosure’ overeenkomsten in het gareel moeten worden gehouden. Anders gaan ‘ze’ er  wellicht met de kennis van door. Ik zeg het wat zwart-wit, maar je herkent de redeneertrant wel.

Nu heb ik het geluk gehad enkele jaren als zelfstandige binnen een hoger onderwijsinstelling te mogen werken aan verschillende opleidingen, onderzoeken en projecten. Doordat deze organisatie in opbouw was en ik daar vanaf het begin bij betrokken was, zag ik veel mensen komen (en ook weer gaan). Op veel gebieden kon ik kennis over de organisatie delen met mensen die weliswaar in dienst waren van deze instelling, maar nieuw waren in de organisatie en het hoger onderwijs. Daar heb ik geleerd hoe belangrijk het is om als ‘externe’ projectleider en adviseur ook mee te draaien in de interne organisatie, mee te leven met wat er speelt en je evenveel te committeren aan het organisatiedoel. Je contractvorm voor de werkzaamheden is anders, maar hoeft geen verschil te maken in hoe je met elkaar samenwerkt.

"Creëer één team van interne en externe medewerkers: beschouw de zzp-ers als collega’s van de mensen op de pay-rol"

De mensen met wie je werkt kan het meestal niet veel schelen via welk type contract je een verbinding met aangegaan als ze maar op je kunnen bouwen en gebruik kunnen maken van je kennis. Waarom zou je als manager of projectleider wel dat onderscheid maken. Zorg dat iedereen zo kan samenwerken dat het verschil er niet toe doet. En ja: Dat betekent dat je vertrouwen moet hebben. En dat laatste vraagt soms het nemen van een mentale drempel.