Werken met dilemma’s helpt communicatie verbeteren

Als mensen in hun omgang met anderen geraakt worden in datgene wat zij echt belangrijk vinden, wordt de communicatie daar snel door beheerst en is het moeilijk om constructief in gesprek met elkaar te blijven. Dat kan zich uiten in irritatie, beschuldigen, elkaar negeren of zelfs agressie. Zo ver kwam het gelukkig niet in onze workshop Waar trek ik de grens? Workshop professionele integriteit op het facilitator congres van IAF, samen met Judith de Jong en Nanneke de Fouw.

dilemmaworkshop IAF 19-6-15

Judith helpt deelnemers hun eigen waarden te koppelen aan de keuzes die ze hebben gemaakt.

Wel ontstond in een discussie, waarbij deelnemers hun keuze in een dilemma mochten toelichten, bij de een het gevoel dat haar waarde van ‘diversiteit’ en het tolereren van verschillende meningen in het gedrang kwam. Haar reactie lokte bij de ander juist het gevoel uit in zijn waarde ‘respect’ te worden geraakt. Je zult eerst deze achterliggende waarden in een meningsverschil boven tafel moeten krijgen om verder te kunnen. Dit was een van de vele inzichten die ontstonden tijdens de overvolle sessie van bijna 2 uur.

inzichten

De reactie van de facilitators was zeer enthousiast. Ze zagen het dilemmaspel als een bruikbare vorm om integriteit bespreekbaar te maken.

Dank aan alle deelnemers en aan Judith en Nanneke voor de perfecte samenwerking.

Een reactie van een deelnemer:

Blij verrast door je workshop, alleszins inspirerend, vooral omdat het een mogelijkheid vormt om de ‘socratische dialoog’ doelgericht in te zetten als een vorm van tegenspraak.

Op zich is de ‘socratische dialoog’ eigenlijk niet te gebruiken, want een vrijwel eindeloze inspanning om te doorgronden wat er allemaal speelt, van invloed is, hoe het weegt en wat al niet. Met jouw werkvorm is dat socratische ideaal in de organisatiepraktijk van het nemen van beslissingen (die zo vaak dilemma’s met zich meebrengen) te realiseren. Prachtig.
– dr. Aart G. Broek, klasse-oplossingen.nl