Goede ideeën alleen zijn niet voldoende …

Succesvolle innovatie is de belangrijkste aanjager van omzet- en winstgroei. De kunst om deze innovatie succesvol, efficiënt en sneller dan de concurrent naar de markt te brengen wordt steeds belangrijker.Ons artikel in Management Executive 3-2015 gaat over het implementeren van nieuwe ideeën. Het gedachtengoed uit onze aanpak en trainingen is nu ook voor een groter publiek toegankelijk.

Ons artikel in Management Executive 3-2015 gaat over het implementeren van nieuwe ideeën. Het gedachtengoed uit onze aanpak en trainingen is nu ook voor een groter publiek toegankelijk.

Het valt ons op dat er binnen organisaties vaak veel goede ideeën leven op alle niveaus. Organisaties blijken echter onvoldoende in staat de beste ideeën tot successen te leiden en duurzaam te laten bijdragen aan de groei van het bedrijf.
Een idee krijgt al gauw het stempel van ‘marketingproject’, ‘ICT-project’, ‘researchproject’ of ‘productontwikkeling’, waarbij één interne discipline de boventoon voert. Terwijl succesvolle innovatie vraagt om verbinding van al deze benaderingen, gecombineerd met een gezonde daadkracht. Vanuit deze overtuiging is Innovation Delivery als aanpak ontwikkeld. Vanuit eigen ervaringen met productontwikkeling, innovatieve introducties en organisatieprojecten onderkennen wij drie belangrijke voorwaarden om een idee uit te laten groeien tot een innovatie die bijdraagt aan duurzame groei van de organisatie…

Het volledige artikel is te downloaden in de Management Executive Base …