Workshop Professionele Integriteit 

dilemmaIn deze interactieve workshop kijken we samen naar verschillende dilemma’s die in het zich in het dagelijks leven kunnen afspelen. Samen met jouw collega’s wordt er gekeken naar het ontwikkelen van inzichten en vaardigheden om betere afwegingen te kunnen maken.

De workshop is gebaseerd op een dialoog, waarbij iedereen vrij is om zijn of haar mening te geven zodat er samen gekeken kan worden naar werkbare oplossingen. In een informele, persoonlijke en open sfeer werken we aan vaardigheden voor de toekomst. Het doel van deze workshop is het ontwikkelen van een professionele ethiek die past bij de aard van de organisatie en de professionele context van de deelnemers.

Stel, je opdrachtgever vraagt je om een zwager van hem voorrang te geven bij de selectie van een ICT consultant voor je project, want hij is ‘bijzonder geschikt’. Wat doe je?

De workshop Professionele Integriteit is gebaseerd op de socratische methode. Deze filosofische benadering houdt in dat er gekeken wordt naar de achterliggende principes die de basis vormen van alle beslissingen. Door voor- en tegenargumenten te verzamelen wordt uiteindelijk een definitie gevormd. In een open sfeer kan vrijuit gesproken worden over standpunten en is er voldoende ruimte om te reflecteren.

Een onderdeel van de workshop is het Dilemmaspel. Door dilemma’s te kiezen en te bespreken komen we spelenderwijs tot inzicht in onze eigen integriteit.


Regelmatig organiseren we kennismakingsworkshops om te ontdekken of jouw organisatie hier iets aan heeft.